نویسنده = مختاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 75-99

10.22054/qjss.2018.18924.1483

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر