نویسنده = آروین، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ( مطالعه پیمایشی جوانان شهر مشهد )

دوره 24، شماره 76، بهار 1396، صفحه 111-144

10.22054/qjss.2017.7680

محمد علی خلیلی اردکانی؛ بهاره آروین؛ فرزاد توسلی فرشه