نویسنده = مهدی زاده، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. برجسته‌سازی اخبار افغانستان در مطبوعات ایران:

دوره 19، شماره 57، تابستان 1391، صفحه 185-221

10.22054/qjss.2012.6868

سیدمحمد مهدی زاده