نویسنده = محمودی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی فرقۀ سیاسی مذهبی طلوعیان(با تاکید بر قوم بختیاری)

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 117-157

10.22054/qjss.2017.19540.1502

پیمان محمودی؛ ابوالفضل ذوالفقاری