نویسنده = قاراخانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نوسازی و خشونت سیاسی: بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 159-178

معصومه قاراخانی