نویسنده = حمزه ای، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386 - ۱۳۸۵

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 25-61

مهدیه حمزه ای؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ علی اصغر کیا