نویسنده = میری بلوچی، عصمت
تعداد مقالات: 1
1. میزان رضامندی شغلی مددکاران اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در تهران

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 193-219

طلعت الله یاری؛ عصمت میری بلوچی