نویسنده = مسکینی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی منطقه ای و نقش آن در توسعه انسانی استان ها

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 155-192

داوود حسن زاده؛ مریم مسکینی