نویسنده = حسینی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 49-88

نادر سالار زاده امیری؛ سید حسن حسینی