نویسنده = سالار زاده امیری، نادر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی روش شناسی مارکس و دورکیم در فرایند شناخت

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 139-159

نادر سالار زاده امیری


2. رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 49-88

نادر سالار زاده امیری؛ سید حسن حسینی