نویسنده = اجلالی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. شناخت نظریه برنامه ریزی و گونه های آن

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 1-47

پرویز اجلالی