نویسنده = آشنا، حسام الدین
تعداد مقالات: 1
1. بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 363-419

حسام الدین آشنا