نویسنده = حسینی حاجی بکنده، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 67-85

سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ فاطمه جعفری