نویسنده = شکرایی فرد، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 1-38

محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد