نویسنده = علیزاده، عبدالرحمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 1-29

محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده