نویسنده = خجیر، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. مطبوعات محلی و انتخابات ریاست جمهوری

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 141-166

محمد مهدی فرقانی؛ یوسف خجیر