نویسنده = قدیمی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 76-123

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی