نویسنده = قاسمی، یار محمد
تعداد مقالات: 1
1. مرگ و میر کودکان و محرومیت اجتماعی

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 27-51

یار محمد قاسمی؛ اسحاق قیصریان