نویسنده = امین آقایی، مهرناز
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 76-102

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی