نویسنده = روشنفکر، پیام
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 1-37

محمد سعید ذکایی؛ پیام روشنفکر