نویسنده = مروت، برزو
تعداد مقالات: 1
1. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 77-112

محمد عبداللهی؛ برزو مروت