نویسنده = تقوی شیرازی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. اطلس مردم گیاه شناسی ایران

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 175-198

هما حاجی علی محمدی؛ مریم تقوی شیرازی؛ عبدالباسط قربانی