نویسنده = حاجی علی محمدی، هما
تعداد مقالات: 2
1. فن آوری تهیه ی ذغال در شمال ایران پژوهشی در حوزهی دانش بومی

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 97-147

هما حاجی علی محمدی


2. اطلس مردم گیاه شناسی ایران

دوره 13، شماره 34.35، پاییز 1385، صفحه 175-198

هما حاجی علی محمدی؛ مریم تقوی شیرازی؛ عبدالباسط قربانی