نویسنده = حسن زاده، داوود
تعداد مقالات: 2
1. برنامه ریزی منطقه ای و نقش آن در توسعه انسانی استان ها

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 155-192

داوود حسن زاده؛ مریم مسکینی


2. بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 1-26

ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده