نویسنده = موحدی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 71-110

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی