نویسنده = کمیل، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. پی آمدهای جهانی شدن بر صنعت تبلیغات

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 213-237

بهرام کمیل