نویسنده = عالی زاده، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 89-131

محمد حسین پناهی؛ اسماعیل عالی زاده