نویسنده = اصغر زاده، مجید
تعداد مقالات: 1
1. فعال سازی تصورات قالبی تلویحی به شیوه سرنخ دهی

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 101-119

مجید اصغر زاده