نویسنده = نثار، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 43-73

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار