نویسنده = قادر زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 10، شماره 24، زمستان 1382، صفحه 1-36

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده