نویسنده = معتمد نژاد، کاظم
تعداد مقالات: 4
1. جایگاه «مشروعیت قانونی» در گفتمان های سیاسی رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 107-137

مریم بیژنی؛ کاظم معتمد نژاد؛ محسن علینی