نویسنده = محمدی مهر، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تصویر دوستان و دشمنان در اخبار خارجی سیما

دوره 9، شماره 20، زمستان 1381، صفحه 125-147

محمدرضا محمدی مهر