نویسنده = سخاوت، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زندان بر زندانی

دوره 9، شماره 20، زمستان 1381، صفحه 1-33

جعفر سخاوت