نویسنده = مهرابی، امیر حمزه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نظریه دو عاملی هرزبرگ در بین معلمان قم

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 113-137

امیر حمزه مهرابی


2. بررسی فرآیند تغییر نام معابر و اماکن عمومی

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 97-130

امیر حمزه مهرابی