نویسنده = مهرابی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 71-99

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم