نویسنده = بارانی، حسین
تعداد مقالات: 3
2. کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی

دوره 9، شماره 18، تابستان 1381، صفحه 45-65

حسین بارانی


3. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 71-99

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم