نویسنده = غراب، ناصرالدین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه معرفت شناسی ابن خلدون

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 237-255

ناصرالدین غراب؛ تقی آزاد ارمکی