نویسنده = کلدی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 9، شماره 18، تابستان 1381، صفحه 121-139

گیتا عسگری؛ علیرضا کلدی


3. بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 175-201

علیرضا کلدی