نویسنده = یوسفیان، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. اجتماعیات در ادبیات: مباحثی اجتماعی در اشعار فردوسی و بهار

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 93-108

محمدجواد یوسفیان