نویسنده = شیرزادی، حسین علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سازمان و مدیریت علمی در عملکرد تعاونی های رسمی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 151-168

حسین علی شیرزادی