نویسنده = صفی نژاد، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بند قنات (سری نهفته در دل خاک)

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 115-133

جواد صفی نژاد؛ بیژن دادرس