نویسنده = محمدی، بیوک
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی مردمی

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 269-277

بیوک محمدی