نویسنده = چلبی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شبکه در جامعه شناسی

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 9-48

مسعود چلبی


2. نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمده جامعه عشایری ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 238-247

مسعود چلبی؛ محمد عبدالهی