نویسنده = شادی طلب، ژاله
تعداد مقالات: 3
1. برنامه ریزی جنسیتی بر پایه واقعیت ها

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 1-32

ژاله شادی طلب


2. اشتغال زنان و نقش تعاونی ها

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 151-178

ژاله شادی طلب


3. مدیریت بحران: برنامه ریزی پس از فاجعه زلزله

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 125-151

ژاله شادی طلب