نویسنده = حسین پناهی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 1-41

محمد حسین پناهی


2. اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی

دوره 11، شماره 26، تابستان 1383، صفحه 69-107

لیلا یزدان پناه؛ محمد حسین پناهی