نویسنده = بدیعی، نعیم
تعداد مقالات: 5
4. بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 179-216

نعیم بدیعی؛ هوشنگ عباس زاده


5. ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 29-55

نعیم بدیعی