نویسنده = رهین، عظیم
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت تفکیک هگلی ، دولت و جامعه مدنی

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 255-277

عظیم رهین