نویسنده = شیخاوندی، داور
تعداد مقالات: 2
2. نگرشی انتقادی به نظریه «سلوله کانیسمانی» ماکس وبر

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 235-253

داور شیخاوندی