نویسنده = شجاعی زند، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. گشایش های نظری در مطالعات جامعه شناختی دین

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 1-139

علیرضا شجاعی زند


2. دین و پدیده جهانی

دوره 10، شماره 21، بهار 1382، صفحه 1-51

علیرضا شجاعی زند