نویسنده = دولت آبادی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت سازی اجتماعی و سیاسی برای دیپلماسی آب و محیط زیست جهت حل معضل ریزگردها

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 244-284

10.22054/qjss.2018.14229.1344

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ نرگس دولت آبادی